Archive | Smlouvy

Oznámení o změně příjmení po rozvodu

Tímto oznámením uplatňuje žadatelka  své právo a do jednoho měsíce po právní moci rozsudku  Matričnímu úřadu oznamuje, že bude po rozvodu používat své jméno za svobodna. Žádá tedy, aby toto oznámení bylo zaznamenáno a vyznačeno v matrice. V příloze žadatelka dokládá oddací list a rozsudek o rozvodu manželství. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Oznameni-o-zmene-prijmeni-po-rozvodu-SM2014001  

Pokračovat ve čtení...

Odstoupení od smlouvy o životním pojištění

Podnikatel a spotřebitel uzavřeli smlouvu o životním pojištění. Ve smlouvě však podnikatel uvedl klamavý údaj o rozsahu pojistného krytí. Proto  v souladu se zákonným ustanovením od smlouvy již výše uvedené spotřebitel odstupuje v běžící lhůtě tří měsíců počítané ode dne, kdy se dozvěděl o uvedení klamavého údaje do smlouvy.   Obsah smlouvy získáte na adrese: […]

Pokračovat ve čtení...

Odstoupení od smlouvy o dílo

Zhotovitel a objednatel uzavřeli smlouvu o dílo. Ve smlouvě byla sjednána možnost od smlouvy odstoupit, a to tehdy, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla . Jelikož  se zhotovitel dostal do prodlení, proto od výše uvedené smlouvy objednatel odstupuje. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Odstoupeni-od-smlouvy-o-dilo-SM2013321      

Pokračovat ve čtení...

Dovolání se relativní neplatnosti

Zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr se zaměstnancem z důvodu, že porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Pracovní poměr byl se zaměstnancem okamžitě zrušen déle než jeden rok ode dne, kdy důvod k takovému okamžitému zrušení pracovního poměru vznikl, z toho důvodu se  zaměstnanec dovolává na základě ustanovení § 18 […]

Pokračovat ve čtení...

Dodací list

Dodací list se zejména užívá u podnikatelů a živnostníků, kteří podnikají v oblasti prodeje a výroby. Slouží k předání objednaného zboží, jako doklad o předání a převzetí zboží. Dodavatel ho vystavuje zejména pro kontrolu, jaké zboží posílá. Fyzicky musí jít s dodávkou. Doklad tak slouží pro prvotní evidenci, nelze jej považovat za účetní doklad k […]

Pokračovat ve čtení...