Archive | Zaměstnavatel

Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu spáchání trestného činu

Zaměstnanec spáchal zločin podvodu, za který byl odsouzen pravomocným rozsudkem Krajského soudu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 10 let. Z tohoto důvodu zaměstnavatel okamžitě ruší se zaměstnancem pracovní poměr podle ust. § 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce – z důvodu spáchání trestného činu. Pracovní poměr končí dnem doručení tohoto rozhodnutí. Obsah smlouvy […]

Pokračovat ve čtení...

Oznámení o provedení kontroly nemocného zaměstnance, který nebyl zastižen

Zaměstnavatel sděluje zaměstnanci, že uvedený den provedl na základě ustanovení  § 192 odst. 6 zákoníku práce kontrolu dodržování léčebného režimu v místě, které měl nahlášeno jako místo pobytu v  „neschopence“, jenže při kontrole zaměstnanec nebyl zastižen. Proto zaměstnavatel zaměstnance žádá, aby ve vlastním zájmu co nejrychleji kontaktoval svého nadřízeného. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Oznameni-o-provedeni-kontroly-nemocneho-zamestnance-ktery-nebyl-zastizen-SM2014030  

Pokračovat ve čtení...

Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti

Zaměstnavatel za několik posledních měsíců opakovaně a několikrát písemnou výtkou vyzýval zaměstnance k nápravě chování k  zákazníkům. Jednalo se o neustálé stížnosti na arogantní přístup, dále že se zaměstnanec nedostavil bez omluvy do práce,  a tím se zvláště hrubým způsobem dopustil porušení pracovní kázně. Na základě výše uvedených důvodů proto zaměstnavatel zrušujeme pracovní poměr založený dohodou […]

Pokračovat ve čtení...

Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní smlouvu.  Zaměstnanec však ve sjednaný den do práce nenastoupil, aniž by mu v tom bránila překážka v práci. Dokonce se ani zaměstnavatel do týdne od vzniku pracovního poměru o existenci takové překážky nedozvěděl. Z výše uvedeného důvodu zaměstnavatel  od pracovní smlouvy odstupuje. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Odstoupeni-od-pracovni-smlouvy-zamestnavatelem-SM2013319  

Pokračovat ve čtení...

Mzdový výměr

Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem, není – li stanoveno jinak. Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke […]

Pokračovat ve čtení...