Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní smlouvu.  Zaměstnanec však ve sjednaný den do práce nenastoupil, aniž by mu v tom bránila překážka v práci.

Dokonce se ani zaměstnavatel do týdne od vzniku pracovního poměru o existenci takové překážky nedozvěděl.

Z výše uvedeného důvodu zaměstnavatel  od pracovní smlouvy odstupuje.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Odstoupeni-od-pracovni-smlouvy-zamestnavatelem-SM2013319

 

Comments are closed.