Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu spáchání trestného činu

Zaměstnanec spáchal zločin podvodu, za který byl odsouzen pravomocným rozsudkem Krajského soudu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 10 let.

Z tohoto důvodu zaměstnavatel okamžitě ruší se zaměstnancem pracovní poměr podle ust. § 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce – z důvodu spáchání trestného činu.

Pracovní poměr končí dnem doručení tohoto rozhodnutí.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Okamzite-zruseni-pracovniho-pomeru-z-duvodu-spachani-trestneho-cinu-SM2014023/

 

Comments are closed.