Archive | Vlastnictví a spoluvlastnictví

Žaloba o určení vlastnictví vydržením

Jedním ze způsobů nabytí vlastnictví a nabytí práv je vydržení, která navazuje na držbu. Movitá věc je vydržena do vlastnictví, pokud ji oprávněný držitel má v držbě nepřetržitě po dobu tří let, a jde-li o nemovitost, po dobu deseti let, včetně nepřetržité držby předchůdce. Přestane-li být držitel v dobré víře, stane se tím držba neoprávněná. Obsah smlouvy […]

Pokračovat ve čtení...

Žaloba o určení vlastnictví vydržením

Jedním ze způsobů nabytí vlastnictví a nabytí práv je vydržení, která navazuje na držbu. Movitá věc je vydržena do vlastnictví, pokud ji oprávněný držitel má v držbě nepřetržitě po dobu tří let, a jde-li o nemovitost, po dobu deseti let, včetně nepřetržité držby předchůdce. Přestane-li být držitel v dobré víře, stane se tím držba neoprávněná.   Obsah […]

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k movité věci

Spoluvlastnictví se zrušuje dohodou všech spoluvlastníků; dohoda musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání. Jedná-li se o spoluvlastnictví nemovité věci nebo závodu, vyžaduje dohoda písemnou formu. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o zrušení spoluvlastnictví, rozhodne o něm na návrh některého ze spoluvlastníků soud. Rozhodne-li soud o zrušení spoluvlastnictví, rozhodne zároveň o způsobu vypořádání spoluvlastníků. Obsah smlouvy získáte na […]

Pokračovat ve čtení...