Žaloba o určení vlastnictví vydržením

Jedním ze způsobů nabytí vlastnictví a nabytí práv je vydržení, která navazuje na držbu.
Movitá věc je vydržena do vlastnictví, pokud ji oprávněný držitel má v držbě nepřetržitě po dobu tří let, a jde-li o nemovitost, po dobu deseti let, včetně nepřetržité držby předchůdce. Přestane-li být držitel v dobré víře, stane se tím držba neoprávněná.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-zaloba-o-urceni-vlastnictvi-vydrzenim-SM2013061

Comments are closed.