Archive | Zaměstnanec

Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat

Zaměstnankyně v oznámení uvádí, že je zaměstnaná na určité pozici a  že je v … měsíci těhotenství. Jelikož ji byla přidělena práce ve skladu, tak proto informuje zaměstnavatele, že tuto práci nemůže vykonávat,  neboť v těhotenství nemůže zvedat těžké věci. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Oznameni-tehotne-ze-pridelenou-praci-nemuze-vykonavat-SM2013028    

Pokračovat ve čtení...

Oznámení o krádeži osobních věcí zaměstnance

Zaměstnanec oznamuje krádež jeho mobilu z uzamčené skříňky v šatně. Uvádí dobu krádeže  a rovněž sděluje, že zámek uzamčené skřínky byl násilně poškozen, skříňka byla otevřená a mobil chyběl. Následně bylo místo prohledáno ostrahou objektu a přivolala  se i Policie ČR. Zaměstnanec prosí zaměstnavatele o podání informací o výsledku šetření. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Oznameni-o-kradezi-osobnich-veci-zamestnance-SM2014025

Pokračovat ve čtení...

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem – z důvodu změněného zdravotního stavu

Zaměstnanec z důvodu zhoršení zdravotního stavu předložil lékařský posudek, který osvědčuje změnu jeho zdravotního stavu a na jehož základě oznámil, že nemůže již dále vykonávat práci, pro kterou byl přijat. Zaměstnavatel do dnešního dne na jeho žádost nereagoval a ani ho do 15 dnů od předložení tohoto lékařského posudku nepřevedl na jinou vhodnou práci, proto […]

Pokračovat ve čtení...

Podpisový vzor zaměstnance

Upravuje práva užívání podpisu zaměstnance jménem společnosti zaměstnavatele. Platnost podpisu zaměstnance na písemnostech zaměstnavatele je omezena pouze pro dokumenty stanoveného, dle vnitřní směrnice zaměstnavatele – podpisového regulativu. Pokud zaměstnanec zastoupí zaměstnavatele, tím, že zneužije podpis na jiném než určeném dokumentu, odpovídá plně za způsobenou škodu zaměstnavateli. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Podpisovy-vzor-zamestnance-SM2013328

Pokračovat ve čtení...