Podpisový vzor zaměstnance

Upravuje práva užívání podpisu zaměstnance jménem společnosti zaměstnavatele.

Platnost podpisu zaměstnance na písemnostech zaměstnavatele je omezena pouze pro dokumenty stanoveného, dle vnitřní směrnice zaměstnavatele – podpisového regulativu.

Pokud zaměstnanec zastoupí zaměstnavatele, tím, že zneužije podpis na jiném než určeném dokumentu, odpovídá plně za způsobenou škodu zaměstnavateli.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Podpisovy-vzor-zamestnance-SM2013328

Comments are closed.