Archive | Náhrada škody

Uplatnění práva na náhradu škody na převzaté věci

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o opravě fénu.  Při opravě věci (fénu) však došlo k jejímu poškození. Jelikož se hodnota  fénu poškozením snížila, žádá poškozená strana náhradu škody na převzaté věci.   Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Uplatneni-prava-na-nahradu-skody-na-prevzate-veci-SM2014118/  

Pokračovat ve čtení...