Archive | Daňový řád

Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení

Finanční úřad ustanovil zástupce účastníkovi daňového řízení ve věci jednání daňového řízení, jelikož se domníval, že je účastník ve špatném duševním zdravotním stavu. Účastník oznamuje, že v současné době je již zdravotně a duševně v pořádku, což v příloze dokládá lékařskou zprávou. Odvolává se tímto proti jejich rozhodnutí v zákonné lhůtě a navrhuje, aby bylo rozhodnutí zrušeno, […]

Pokračovat ve čtení...

Odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení

Účastník daňového řízení podává odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení. Jako důvod uvádí, že svědek je jediným důkazem, který k tomuto případu může doložit. Ostatní účastníci řešeného právního sporu nemohou být vyslechnuti. Proto navrhuje, aby byl svědek přizván k jednání a podal svědeckou výpověď. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Odvolani-proti-zamitnuti-prizvani-svedka-v-danovem-rizeni-SM2014039      

Pokračovat ve čtení...

Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku uplynutím času

Účastník daňového řízení podává odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku uplynutím času 6 let. Oznamuje, že poslední daňové přiznání podával před ukončením činnosti. Tvrdí, že od doby, kdy vznikl nárok na vrácení přeplatku 6 let neuplynulo, nárok trvá a proto se odvolává. Navrhuje, aby rozhodnutí bylo  zrušeno a přeplatek byl připsán na jeho účet. […]

Pokračovat ve čtení...

Odvolání proti daňové atrakci

Finanční úřad oznámil účastníku daňového řízení, že správu daní jeho osoby převzal nadřízený správce daně a uvedl důvod převzetí správy. Účastník daňového řízení s atrakcí na nadřízeného správce daně nesouhlasí. Myslí si, že správce daně může dosáhnout stejného cíle formou dožádání. Navrhuje, aby správa daní jeho osoby byla ponechána u správce daně prvého stupně. Obsah smlouvy […]

Pokračovat ve čtení...

Oznámení o zrušení provozovny – daňové

Daňový subjekt oznamuje uzavření její provozovny,  a to z důvodu přesunu všech jejich aktivit do sídla společnosti. Daňový subjekt uvádí adresu rušené provozovny:  (adresu, město, PSČ, telefon, fax). V příloze přikládá výpověď z nájmu. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Oznameni-o-zruseni-provozovny–danove-SM2014008    

Pokračovat ve čtení...

Oprava vad daňového přiznání

Subjekt daňového řízení opravuje vady daňového přiznání na základě výzvy Finančního úřadu k opravě zřejmých vad. Nejprve uvádí původní znění, které  je vadné a následně nové znění, které má nahradit špatné. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Oprava-vad-danoveho-priznani-SM2014024  

Pokračovat ve čtení...

Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání advokátem

Zmocnitel v plné moci zmocňuje advokáta vedeného v seznamu advokátů  k tomu, aby za něho vyhotovil a Finančnímu úřadu předložil daňové přiznání za příslušný rok. Zmocněnec je oprávněn především k tomu, aby za něho podepisoval listiny, přijímal a činil rozhodnutí, přebíral a podával písemnosti, a zastupoval v takovém rozsahu, který bude vyžadovat správce daně k úplnému […]

Pokračovat ve čtení...

Podání dodatečného daňového přiznání na nižší základ daně

Jelikož byl na základě kontroly účetnictví zjištěn nižší základ daně, podává společnost dodatečné daňové přiznání k  určené dani za  určité účetní období ,  kde byl zjištěn uvedený rozdíl oproti poslední známé dani. Tímto doplňuje společnost původní přiznání a současně žádá o vrácení rozdílné částky na náš účet.   Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Podani-dodatecneho-danoveho-priznani-na-nizsi-zaklad-dane-SM2013335     […]

Pokračovat ve čtení...