Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání advokátem

Zmocnitel v plné moci zmocňuje advokáta vedeného v seznamu advokátů  k tomu, aby za něho vyhotovil a Finančnímu úřadu předložil daňové přiznání za příslušný rok.

Zmocněnec je oprávněn především k tomu, aby za něho podepisoval listiny, přijímal a činil rozhodnutí, přebíral a podával písemnosti, a zastupoval v takovém rozsahu, který bude vyžadovat správce daně k úplnému zajištění úkonů v řízeních při správě daní.

 

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Plna-moc-pro-zpracovani-a-podani-danoveho-priznani-advokatem-SM2013336

 

Comments are closed.