Archive | Kontrolní činnost

Smlouva o kontrolní činnosti

Kontrolní činnost spočívá v nestranném a odborném zjištění stavu věci nebo ověření výsledku určité činnosti – předmětu kontroly. Kontrolor je povinen o kontrolní činnosti povinen vydat kontrolní osvědčení a objednatel je povinen mu za to zaplatit odměnu. Kontrolor provede kontrolu s odbornou péčí podle stanoveného způsobu kontroly, doby, místa a rozsahu kontroly, se zřetelem i ke […]

Pokračovat ve čtení...