Smlouva o kontrolní činnosti

Kontrolní činnost spočívá v nestranném a odborném zjištění stavu věci nebo ověření výsledku určité činnosti – předmětu kontroly. Kontrolor je povinen o kontrolní činnosti povinen vydat kontrolní osvědčení a objednatel je povinen mu za to zaplatit odměnu.

Kontrolor provede kontrolu s odbornou péčí podle stanoveného způsobu kontroly, doby, místa a rozsahu kontroly, se zřetelem i ke stavu, v jakém se předmět kontroly nacházel v době jejího provádění. Zjištěný stav popíše v kontrolním osvědčení.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Smlouva-o-kontrolni-cinnosti-SM2014088

 

Comments are closed.