Archive | Zastoupení

Plná moc – převedení automobilu

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce k zastupování při převeden automobilu. Tato plná moc se konkrétně uděluje k:  přihlášení vozidla      typ ……………… model…………….,rok výroby …………………….. barva …………………. číslo karosérie – VIN: ……………………….. číslo TP …………………… SPZ …. a k právním jednáním s tím souvisejícím. a k odhlášení vozidla typ …………………………………………………… model……………………… rok výroby …………………….. barva ……………………………………………… číslo karosérie – VIN: …………………………………. číslo TP …………………… SPZ ………………………… […]

Pokračovat ve čtení...

Generální plná moc

Zmocnitel zmocňuje plnou mocí zmocněnce, aby ho v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení zastupoval a jednal jeho jménem ve všech právních věcech kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc. V plné moci musí být přesně specifikován zmocnitel a zmocněnec a musí být oba dva podepsáni. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Generalni-plna-moc-SM2014102

Pokračovat ve čtení...

Odvolání plné moci

Zmocnitel již dříve udělil zmocněnci generální plnou moc. Zmocnitel nyní  odvolává generální plnou moc, kterou byl zmocněn zmocněnec k zastupování v plném rozsahu a k jednání ve všech právních věcech, kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Odvolani-plne-moci-SM2014100

Pokračovat ve čtení...

Plná moc – stavební řízení

Plná moc zmocněnce, který je přesně specifikován v plně moci, opravňuje, aby za zmocnitele právně jednal ve všech věcech souvisejících s řešením věci stavebního řízení k získání povolení  stavby,  zejména k podání žádosti, převzetí rozhodnutí včetně vzdání se práva odvolání atp. Plná moc zaniká v okamžiku rozhodnutí stavebního řízení o vydání stavebního povolení.   Obsah smlouvy získáte na […]

Pokračovat ve čtení...

Plná moc – registr vozidel

Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Obsah smlouvy získáte na […]

Pokračovat ve čtení...

Odvolání plné moci advokátovi

Plná moc zanikne: – vykonáním právního jednání, na který byla omezena, – je-li odvolána zmocnitelem, – je-li vypovězena zmocněncem, – zemře-li zmocněnec nebo zmocnitel, nebo je-li některým z nich právnická osoba   a zanikne-li, zanikne i zmocnění, ledaže bylo ujednáno něco jiného. Zmocnitel se nemůže platně vzdát práva plnou moc kdykoliv odvolat. Obsah smlouvy získáte […]

Pokračovat ve čtení...

Plná moc – přebírání písemností, omezena časově

Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Obsah smlouvy získáte na […]

Pokračovat ve čtení...

Plná moc – přebírání písemností

Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.   Obsah smlouvy získáte […]

Pokračovat ve čtení...