Plná moc – stavební řízení

Plná moc zmocněnce, který je přesně specifikován v plně moci, opravňuje, aby za zmocnitele právně jednal ve všech věcech souvisejících s řešením věci stavebního řízení k získání povolení  stavby,  zejména k podání žádosti, převzetí rozhodnutí včetně vzdání se práva odvolání atp.

Plná moc zaniká v okamžiku rozhodnutí stavebního řízení o vydání stavebního povolení.

 

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Plna-moc–stavebni-rizeni-SM2013332

 

Comments are closed.