Archive | Rodina

Dohoda o příspěvku na výživu a úhradu někt. nákladů neprovdané matce

Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Ačkoli zákon hovoří pouze o příspěvku na výživu, a to přiměřeném, přesto by výživné mělo být chápáno v širším smyslu slova, tj. tak, aby mohlo pokrýt […]

Pokračovat ve čtení...