Dohoda o příspěvku na výživu a úhradu někt. nákladů neprovdané matce

Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.

Ačkoli zákon hovoří pouze o příspěvku na výživu, a to přiměřeném, přesto by výživné mělo být chápáno v širším smyslu slova, tj. tak, aby mohlo pokrýt všechny odůvodněné potřeby matky v přiměřeném rozsahu.
Přiměřenost příspěvku je závislá na konkrétních potřebách matky.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Dohoda-o-prispevku-na-vyzivu-a-uhradu-nekt-nakladu-neprovdane-matce-SM2013070

Comments are closed.