Svolání valné hromady společníkem

Společník  svolává mimořádnou valnou hromadu, neboť zjistil, že společnost se nachází v úpadku ve formě předlužení. Na tuto skutečnost jednatel společnosti zákonným způsobem nereagoval, nepostupoval v souladu s ustanovením § 182 zákona o obchodních korporacích a nesvolal mimořádnou valnou hromadu, proto společník využívá svého práva svolání mimořádné valné hromady.

V pozvánce je uvedeno také místo a datum konání mimořádné valné hromady, která se bude zabývat projednáním úpadku společnosti.

 

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Svolani-valne-hromady-spolecnikem-SM2014046

 

 

Comments are closed.