Archive | Zaopatřovací smlouvy

Smlouva o důchodu

Smlouvou o důchodu se plátce zavazuje platit příjemci pravidelné peněžní dávky (důchod). Zaváže-li se plátce k placení důchodu na dobu života nějaké osoby nebo na dobu delší než pět let, vyžaduje smlouva písemnou formu. Důchodem se rozumí opakující se, vesměs pravidelné, peněžité plnění. Zaváže-li se plátce k placení důchodu na dobu života nějaké osoby nebo na […]

Pokračovat ve čtení...