Smlouva o důchodu

Smlouvou o důchodu se plátce zavazuje platit příjemci pravidelné peněžní dávky (důchod).

Zaváže-li se plátce k placení důchodu na dobu života nějaké osoby nebo na dobu delší než pět let, vyžaduje smlouva písemnou formu.

Důchodem se rozumí opakující se, vesměs pravidelné, peněžité plnění.

Zaváže-li se plátce k placení důchodu na dobu života nějaké osoby nebo na dobu delší než pět let, vyžaduje smlouva písemnou formu.

Nebylo-li trvání závazku ujednáno, platí, že povinnost platit důchod trvá po dobu příjemcova života.

 

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Smlouva-o-duchodu-SM2013069/

Comments are closed.