Odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení

Účastník daňového řízení podává odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení.

Jako důvod uvádí, že svědek je jediným důkazem, který k tomuto případu může doložit. Ostatní účastníci řešeného právního sporu nemohou být vyslechnuti.

Proto navrhuje, aby byl svědek přizván k jednání a podal svědeckou výpověď.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Odvolani-proti-zamitnuti-prizvani-svedka-v-danovem-rizeni-SM2014039

 

 

 

Comments are closed.