Pozbytí práva věřitele požadovat úroky

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o zápůjčce na základě ustanovení § 2390 a následujících občanského zákoníku, přičemž sjednaná jistina činila …….,- Kč a úrok …..% p.a.

Jistina dluhu byla splatná již před …………měsíci, však věřitel bez rozumného důvodu neuplatňuje právo na zaplacení dluhu, čímž nastala skutečnost, že úroky k dnešnímu dni již činí více než vlastní jistina.

Podle ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku  tak věřitel ztratil nárok na úroky, které činí více než jistina.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Pozbyti-prava-veritele-pozadovat-dalsi-uroky-SM2013340

 

Comments are closed.