Smlouva o převodu podílu v korporaci

Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí na nabyvatele svůj podíl přesně specifikovaný a nabyvatel tento podíl přejímá.

Převod podílu na nabyvatele vyžaduje ve smyslu článku společenské smlouvy (přesný název společnosti) s.r.o. odsouhlasení mimořádnou valnou hromadou společnosti (přesný název společnosti) s.r.o.

Nebude-li souhlas udělen do šesti měsíců ode dne uzavření této smlouvy, nastanou tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy.

Smlouva o převodu podílu nenabyde účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Smlouva-o-prevodu-podilu-v-korporaci-SM2014036

Comments are closed.