Kupní smlouva – osobní motorové vozidlo

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní.

Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu .

Smlouva obsahuje přesnou specifikaci automobilu, který je předmětem koupě, což je v tomto případě tovární značka, barva, rok výroby, reg. značka, VIN , počet ujetých kilometrů a jeho příslušenství

Obsah smlouvy získáte na  adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Kupni-smlouva–osobni-motorove-vozidlo-SM2014074

Comments are closed.