Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem – z důvodu změněného zdravotního stavu

Zaměstnanec z důvodu zhoršení zdravotního stavu předložil lékařský posudek, který osvědčuje změnu jeho zdravotního stavu a na jehož základě oznámil, že nemůže již dále vykonávat práci, pro kterou byl přijat.

Zaměstnavatel do dnešního dne na jeho žádost nereagoval a ani ho do 15 dnů od předložení tohoto lékařského posudku nepřevedl na jinou vhodnou práci, proto zrušuje tímto okamžitě pracovní poměr na základě ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

www.zakony.cz/smlouva-Okamzite-zruseni-pracovniho-pomeru-zamestnancem-SM2014022/

Comments are closed.