Dovolání se relativní neplatnosti

Zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr se zaměstnancem z důvodu, že porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Pracovní poměr byl se zaměstnancem okamžitě zrušen déle než jeden rok ode dne, kdy důvod k takovému okamžitému zrušení pracovního poměru vznikl, z toho důvodu se  zaměstnanec dovolává na základě ustanovení § 18 zákoníku práce relativní neplatnosti právního úkonu.

Proto zaměstnanec žádá o další přidělování práce dle nadále účinné pracovní smlouvy.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Dovolani-se-relativni-neplatnosti-SM2013344

Comments are closed.