Oznámení o změně příjmení po rozvodu

Tímto oznámením uplatňuje žadatelka  své právo a do jednoho měsíce po právní moci rozsudku  Matričnímu úřadu oznamuje, že bude po rozvodu používat své jméno za svobodna.

Žádá tedy, aby toto oznámení bylo zaznamenáno a vyznačeno v matrice.

V příloze žadatelka dokládá oddací list a rozsudek o rozvodu manželství.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Oznameni-o-zmene-prijmeni-po-rozvodu-SM2014001

 

Comments are closed.