Odstoupení od smlouvy o životním pojištění

Podnikatel a spotřebitel uzavřeli smlouvu o životním pojištění. Ve smlouvě však podnikatel uvedl klamavý údaj o rozsahu pojistného krytí.

Proto  v souladu se zákonným ustanovením od smlouvy již výše uvedené spotřebitel odstupuje v běžící lhůtě tří měsíců počítané ode dne, kdy se dozvěděl o uvedení klamavého údaje do smlouvy.

 

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Odstoupeni-od-smlouvy-o-zivotnim-pojisteni-SM2013327/

 

Comments are closed.