Odstoupení od smlouvy o dílo

Zhotovitel a objednatel uzavřeli smlouvu o dílo.

Ve smlouvě byla sjednána možnost od smlouvy odstoupit, a to tehdy, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla .

Jelikož  se zhotovitel dostal do prodlení, proto od výše uvedené smlouvy objednatel odstupuje.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Odstoupeni-od-smlouvy-o-dilo-SM2013321

 

 

 

Comments are closed.