Dodací list

Dodací list se zejména užívá u podnikatelů a živnostníků, kteří podnikají v oblasti prodeje a výroby. Slouží k předání objednaného zboží, jako doklad o předání a převzetí zboží.

Dodavatel ho vystavuje zejména pro kontrolu, jaké zboží posílá. Fyzicky musí jít s dodávkou. Doklad tak slouží pro prvotní evidenci, nelze jej považovat za účetní doklad k úhradě.

Dodací list musí mít tyto náležitosti: jméno a adresu kupujícího a prodávajícího, číslo dodacího listu, datum vyhotovení dodacího listu, číslo objednávky na základě které byl vystaven,  popis obsahu dodávky (označení, množství,cena ).

Obsah smlouvy získáte na  adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Dodaci-list-SM2013226

 

 

Comments are closed.