Zástavní smlouva – dům

Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.

Je nutno dle výpisu z katastru nemovitostí (pokud možno aktuálního) uvést přesné označení zastavované stavby a pozemku.

Pozemek, na němž se nachází stavba musí být uveden u písm. a), a to pro bližší identifikaci stavby a tentýž pozemek, na němž stojí stavba musí být uveden pak u písm. b), jelikož ten je rovněž předmětem zástavního práva.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Zastavni-smlouva–dum-SM2013097

 

Comments are closed.