Návrh na výmaz zástavního práva

Zástavní věřitel prohlašuje, že došlo ke splnění pohledávky zajištěné výše uvedenými zástavními právy, a tím k jejímu zániku.

Zástavní věřitel navrhuje  z důvodů uvedených v návrhu na výmaz zástavního práva, aby katastrální úřad provedl výmaz výše uvedených zástavních práv z katastru nemovitostí.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Navrh-na-vymaz-zastavniho-prava-SM2013079

Comments are closed.