Prohlášení o přijetí ceny zastavené věci

Složením ceny zastavené věci u zástavního věřitele dochází k zániku zástavy – závazek je zajištěn finanční částkou, která předmět zástavy nahrazuje.

Složením této částky dochází k zániku zástavního práva automaticky. V případě, že je předmětem zástavy nemovitost, se k návrhu na zápis zániku zástavního práva do katastru nemovitostí připojí doklad složení částky – prohlášení zástavního věřitele o přijetí obvyklé ceny zástavy, a zápis se pak provede zpětně k datu tohoto prohlášení.

Obsah smlouvy najdete na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Prohlaseni-o-prijeti-ceny-zastavene-veci-SM2013094

Comments are closed.