Střet zájmů – pozastavení činnosti ve výkonu funkce

Člen představenstva oznamuje společnosti, že u něho může nastat střet jeho zájmů se zájmy  obchodní korporace.

O této skutečnosti informuje také ostatní členy představenstva a členy dozorčí rady. Tímto oznámením splňuje příkaz uvedených v zákonném ustanovení § 54 zákona o obchodních korporacích.

Člen představenstva je ochoten přijmout pozastavení výkonu mé funkce na vymezenou dobu ve smyslu ust. § 54 odst. 4 zákona o obchodních korporacích.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Stret-zajmu–pozastaveni-cinnosti-ve-vykonu-funkce-SM2014045/

 

Comments are closed.