Kupní smlouva – hever (výhrada vlastnictví)

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní.

Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu .

Smlouva obsahuje přesnou specifikaci hever, který je předmětem koupě.

Smluvní strany se dohodly na tom, že hever zůstává až do úplného zaplacení celé kupní konečné ceny , včetně případných dalších pohledávek prodávajícího, ve vlastnictví prodávajícího (výhrada vlastnictví). Kupující se musí zdržet jakékoliv dispozice s heverem, která by mohla ohrozit výhradu vlastnictví prodávajícího.

Obsah smlouvy získáte na  adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Kupni-smlouva–hever-(-vyhrada-vlastnictvi)-SM2014080

Comments are closed.