Kupní smlouva – pozemky

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní.

Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu .

Při prodeji a koupi domu a zahrady – (nemovité věci) vyžaduje kupní smlouva písemnou formu.

Smlouva obsahuje specifikaci domu a zahrady, která je předmětem koupě.

Obsah smlouvy získáte na  adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Kupni-smlouva–pozemky-SM2014067

Comments are closed.