Darovací smlouva – budoucí majetek

Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.

Dárce konstatuje, že za 6 měsíců od účinnosti této smlouvy bude vlastnit majetek, jehož přesná specifikace vyplývá z přílohy č. 1, která je nedílnou součásti této smlouvy.

Dárce touto smlouvou bezplatně převádí na obdarovaného jednu čtvrtinu svého budoucího majetku popsaného v uvedeném článku a příloze  této smlouvy.

Smlouva, kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku.

 

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Darovaci-smlouva–budouci-majetek-SM2014069

 

Comments are closed.