Smlouva o výkonu funkce jednatele

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a jednatelem, který byl za jednatele zvolen valnou hromadou.

Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí zákonem o obchodních korporacích, dalšími obecně platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

Společnost poskytne  na základě smlouvy jednateli prostory potřebné pro výkon jeho funkce jednatele, a to po dobu výkonu funkce.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Smlouva-o-vykonu-funkce-jednatele-SM2014035

 

 

Comments are closed.