Odvolání správce svěřenského fondu

Dva zakladatelé svěřenského fondu odvolávají správce svěřenského fondu a podepisují se.

Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk.

Právnická osoba může být svěřenským správcem, stanoví-li to zákon.

Zakladatelé si ovšem můžou ve statutu určit i jiný způsob jmenování nebo odvolání svěřenského správce.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Odvolani-spravce-sverenskeho-fondu-SM2014038/

Comments are closed.