Dohoda o splátkách

Dlužník se zavazuje, že svůj dluh  z titulu smlouvy o zápůjčce věřiteli splní v 6 splátkách, na základě vymezeného splátkového kalendáře:

Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele nebo dlužníkem osobně proti podpisu věřitele v hotovosti.

Splátka je uhrazena řádně a včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána na účet věřitele nebo předána věřiteli proti podpisu v hotovosti osobně.Dojde-li ze strany věřitele ke změně banky nebo čísla účtu je věřitel povinen dlužníka písemně vyrozumět. Po obdržení písemného vyrozumění týkajícího se změny účtu, je dlužní povinen platit další splátky na nově uvedený účet.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Dohoda-o-splatkach-SM2014075

 

Comments are closed.