Smlouva o postoupení pohledávky zajištěné ručením

Pohledávku je nutno přesně specifikovat a uvést právní důvod jejího vzniku, tím je právní vztah z platně uzavřené smlouvy.  Nedostatečná specifikace může způsobit neplatnost celé smlouvy o postoupení pohledávky.

Bylo-li sjednáno postoupení pohledávky za úplatu, odpovídá postupitel postupníkovi, jestliže se postupník nestal místo postupitele věřitelem pohledávky s dohodnutým obsahem,  dlužník splnil postupiteli závazek dříve, než byl povinen jej splnit postupníkovi, postoupená pohledávka nebo její část zanikla započtením nároku, který měl dlužník vůči postupiteli.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Smlouva-o-postoupeni-pohledavky-zajistene-rucenim-SM2013125

Comments are closed.