Kupní smlouva – splátky

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá  nemovitost, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu ve splátkách.

Z katastru nemovitostí je nutno (pokud možno aktuálního) uvést přesné označení prodávané stavby a pozemků.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Kupni-smlouva–splatky-SM2013101

Comments are closed.