Prohlášení o vzdání se zástavního práva

Zástavní věřitel prohlašuje tímto ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, že se vzdává zástavního práva zřízeného k zajištění svých peněžitých pohledávek za dlužníkem.

Zástavní věřitel se vzdává zástavního práva k pozemku.

V důsledku tohoto vzdání se zástavního práva zaniká zástavní právo ve smyslu ust. § 1377, odst. 1), písm. b) občanského zákoníku.

Zástavní dlužník podá návrh na výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Prohlaseni-o-vzdani-se-zastavniho-prava-SM2014090

Comments are closed.