Darovací smlouva – podpora

Dárce se zavazuje po dobu studia obdarovaného (svého vnuka) na vysoké škole pravidelně podporovat.

Dárce se zavazuje obdarovanému platit  k jeho rukám měsíčně peněžitou podporu vždy do 15. dne každého kalendářního měsíce počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém byla tato smlouva o darování podpory uzavřena.

Smluvní strany touto smlouvou vylučují přechod práva na podporu i povinnost k podpoře na dědice dárce a obdarovaného.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Darovaci-smlouva–podpora-SM2014097

 

Comments are closed.