Žádost o výmaz služebnosti – práva užívání bytu

Žádost o výmaz služebnosti musí obsahovat přesnou specifikaci služebnosti, která má být vymazána.

K podání žádosti je třeba vždy přiložit odpovídající doklad – tedy rozhodnutí orgánu, dohodu mezi subjekty, výpis z obchodního rejstříku dokládající zánik právnické osoby, nebo úmrtní list oprávněné fyzické osoby.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-zadost-o-vymaz-sluzebnosti–prava-uzivani-bytu-SM2013078

Comments are closed.