Výzva k uhrazení nákladů na předmět bezdůvodného obohacení

Na základě kupní smlouvy došlo k bezdůvodnému obohacení, neboť prodávající nebyl vlastníkem prodávané věci.

Předmětný automobil byl vrácen jeho vlastníkovi. Po dobu, po kterou kupující s automobilem nakládal jako se svým, bylo nutné provedení výměny kulových čepů řízení, baterie a výfuku. Za tyto opravy zaplatil celkem částku ………, což dokládá přiloženými daňovými doklady.

Vzhledem k tomu, že provedení těchto oprav bylo nutné k tomu, aby automobil mohl být používán, jsou výdaje na tyto opravy nutnými náklady, vynaloženými na věc. Z tohoto důvodu kupující vlastníka věci, která byla předmětem bezdůvodného obohacení, vyzývá k uhrazení těchto nákladů, v souladu s ust. § 3005 občanského zákoníku.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Vyzva-k-uhrazeni-nakladu-na-predmet-bezduvodneho-obohaceni-SM2014068

 

Comments are closed.