Potvrzení upisovateli

Správce vkladů předá každému upisovateli písemné potvrzení, které obsahuje

a) druh, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií, jejich formu nebo informaci, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry,

b) celkovou výši emisního kursu upsaných akcií a

c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií.

Nedílnou součástí potvrzení upisovatele je podpis správce vkladu.

 

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Potvrzeni-upisovateli-SM2013338

 

Comments are closed.