Písemné odevzdání hlasu před konáním valné hromady

Jednatel sjednává na určitý den mimořádnou valnou hromadu ……………………s.r.o. se sídlem ……….., IČ …………., s následujícím programem jednání:  1)  úvod, 2) odvolání jednatele, 3) různé.  Je stanoveno i místo a čas konání.

Návrh usnesení valné hromady činí následující: „Mimořádná valná hromada odvolává z funkce jednatele pana ……………“

Záležitosti neuvedené v pozvánce bude možno projednat jen tehdy, budou-li přítomni a budou-li souhlasit s jejich projednáním všichni společníci.

Vzhledem ke skutečnosti, že aktuální společenská smlouva ……………………..  s.r.o. připouští hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, může  společník využít možnosti hlasování i tak, že odevzdá své hlasy písemně před konáním valné hromady jednateli společnosti. V podrobnostech odkazuji na článek X. společenské smlouvy ………………………………s.r.o. ze dne ……….., v platném znění, kde jsou uvedeny podrobnosti ke korespondenčnímu hlasování.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Pisemne-odevzdani-hlasu-pred-konanim-valne-hromady-SM2013358

 

 

Comments are closed.