Písemné odevzdání hlasu po konání valné hromady

Společník informuje jednatele, že byl včas řádně pozván na mimořádnou valnou hromadu naší společnosti.

Jednání mimořádné valné hromady se však nemohl zúčastnit z důvodu…( uvedení důvodu), a protože platná společenská smlouva ………………….s.r.o. nestanoví jinak, vykonává své hlasovací právo v prekluzivní sedmidenní lhůtě ode dne konání této valné hromady následujícím způsobem:

Společník hlasuje proti všem bodům pořadu jednání mimořádné valné hromady konané dne ………., tedy proti následujícím usnesením:  (uvedení bodů).

Má se za to, že projednávání výše uvedených záležitostí na valné hromadě byl společník přítomen.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Pisemne-odevzdani-hlasu-po-konani-valne-hromady-SM2013359

 

Comments are closed.