Oznámení vlastníka bytu o změně počtu osob v jednotce

Vlastník uvedené jednotky č. ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu na adrese (bydliště, ulice ), na základě ustanovení § 1177 odst. 2 občanského zákoníku, oznamuje správci domu jako osobě zodpovědné za správu domu uvedené změny v počtu osob, které mají v jeho bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce.

Vlastník uvedené jednotky uvádí jméno a adresu osob těchto osob.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Oznameni-vlastnika-bytu-o-zmene-poctu-osob-v-jednotce-SM2014003

 

Comments are closed.